Over het koor

Het Jiddisj Koor Hejmisj Zain is opgericht in 1992 en telt ongeveer 45 leden. We zijn een gemengd koor zonder religieuze connotatie.
Omdat het Jiddisje lied natuurlijk sterk verbonden is met de Joodse cultuur en haar historie, houden we zoveel mogelijk rekening met de Sjabat en de Joodse feestdagen.


Dit alles gebeurt onder professionele leiding van onze dirigent Jules Bart, die het koor sinds het voorjaar van 1999 leidt.

Eenmaal per jaar organiseren wij een algemene ledenvergadering. Hier wordt ook het jaarverslag en de financiƫle afrekening gepresenteerd.
Documenten

Financiƫle balans en begroting

Jaarverslag 2022