Jiddisje taal

“het Jiddisj is een taal van ballingschap. Een taal zonder land, zonder grenzen, zonder ondersteuning van enigerlei regering.”

- Isaac Bashevis Singer

De geschiedenis van het Jiddisj begint al in de vroeg Christelijke tijd toen Joden met de Romeinen meetrokken naar de Germaans sprekende landen om zich daar te vestigen als handelslieden. Hun Hebreeuwse handelstermen beïnvloedden de Germaanse landen.

In de 12de en 13de eeuw werden de Joden steeds meer uitgesloten van economische posities ….. zeker na de pestepidemieën, waarvan de Joden vaak als oorzaak werden gezien. Ze werden vervolgd en op veel plaatsen verdreven. Een deel trok naar Polen en Bohemen waar ze Jiddisj bleven spreken.

Uitgelicht Jiddisj woord

meer Jiddisje woorden >


Woordenlijst

 • bajes

  gevangenis (van bajit = huis)

 • bolleboos

  (Jiddisch-Hebreeuws) iemand die ergens in uitmunt, slimmerik, een zeer intelligent persoon

 • gabber

  vriend (van chaveer = vriend, maat, kameraad)

 • gajes

  uitschot, slecht volk (afkomstig van het woord voor ‘dieren’ khayes).

 • gallisch

  boos, wrevelig

 • gein

  plezier, lol (van chen = pret, behagen)

 • geteisem

  uitschot, slecht volk (van chatat = zondeoffer)

 • gotspe

  onbeschaamde brutaliteit, vrijpostigheid

 • hoteldebotel

  in de war, volledig van slag, stapelgek, dolverliefd.

 • jatten

  handen, ‘klauwen’. Bijv.: ‘Blijf met je jatten van een ander af!’

 • kaffer

  boer, lomperd

 • kapsones

  hoogmoed

 • koosjer

  in orde, oké, zuiver

 • majem

  water, regen (vooral in Amsterdams dialect, van majiem = water)

 • mazzel

  geluk

 • meier

  benaming voor biljet van 100 gulden (van mei’oh = honderd)

 • mesjogge

  (Jiddisch-Hebreeuws) (informeel) gek, krankzinnig, dwaas, gestoord, maf, lijp

 • nesjomme

  (Jiddisch-Hebreeuws) ziel, gevoel, betrokkenheid

 • penoze

  boeven, onderwereld (van parnasa = werk, broodwinning)

 • pleite

  weg, verdwenen. ‘Zullen we pleite maken!’ (‘Zullen we weggaan?’, van pleta = vlucht)

 • schlemiel

  arme man, loser, kneusje

 • sjacheraar

  beunhaas

 • sjoege

  kennis, begrip, benul

 • stiekem

  heimelijk

 • tof

  goed