Repertoire

Hejmisj Zain staat garant voor zingen met ‘nesjomme’. In de tekst en melodie klinken de gein en weemoed door die zo eigen zijn aan de Jiddisje/Joodse cultuur.

Ons repertoire bestaat vooral uit Jiddisje liederen, met af en toe een uitstapje naar het Hebreeuws of Ladino.

Het Jiddisj is een Joodse omgangstaal die tussen de negende en elfde eeuw ontstond in het Germaanse Rijnland. Sindsdien zijn er verschillende dialecten van ontstaan, die door Joden over de hele wereld worden gesproken.

Jiddisje liederen zijn veelal ontstaan in Oost-Europa en de V.S. en gaan over alledaagse onderwerpen als de liefde, het verdriet en de strijd om het bestaan. Soms zijn het wiegen- of kinderliedjes.

Boeken met Jiddisje liederen

In onze mitswe om de Jiddisje taal en cultuur springlevend te houden, streven we er ook naar om nieuwe Jiddisje teksten te laten maken voor bestaande Joodse liederen.

Zo zijn er al vertalingen gemaakt van de liederen L’Chaim, Anatevka en di Sjabbes-tefile uit de musical Anatevka. Ook een Jiddisje versie van de Mauthausencyclus maakt deel uit van ons repertoire.