penoze

boeven, onderwereld (van parnasa = werk, broodwinning)